அண்ணா ஆட்சியைப் பிடித்த வரலாறு

Publisher:
Author:

170.00

பெரியார் – மணியம்மை திருமணமா தி.மு.க. பிறப்புக்கு காரணம்? தமிழக வரலாற்றின் ஒரு புதிர் அவிழ்கிறது. தி.மு.க பிறந்து பதினெட்டே ஆண்டுகளில் ஆட்சியைப் பிடித்தது. இந்தச் சாதனையின் இரகசியம் கட்டுடைக்கப்படுகிறது. அண்ணாவின் வாழ்வு அனைத்து அரசியல்வாதிகளுக்கும் ஓர் அரிய பொக்கிஷம்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days

SKU: BMB 49 Categories: , , , , , , , , Tags: , , , , ,