ரோலக்ஸ் வாட்ச்

Publisher:
Author:

200.00

5 in stock

தர்மனிடம் கேட்கப்பட்ட அதே கேள்வி வேறொரு உலகத்தின் பின்னால் நின்று மறுபடியும் வலுவாகக் கேட்கப்படுகிறது. தர்மத்தின் மீது அக்கறையே இல்லாத நட்சத்திர வாழ்விற்குப் பின்னால் இருக்கிற சல்லித்தனங்களைக் காட்சிப்படுத்துவதன் வழியாக ஒரு புதிய திறப்பை வாசகர்களுக்கு அளிக்கிறார் சரவணன் சந்திரன்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days

SKU: BMB 11 Categories: , Tags: , , ,