வியாச முனிவரின் மகாபாரதம் – வாழும் தமிழில்

Publisher:
Author:

320.00

வியாச முனிவரின் மகாபாரதம் – வாழும் தமிழில்

320.00

தர்மத்தைப் போற்றும் ஒப்பற்ற கலியுகக் கண்ணாடி மனத்தைக் குளிர்விக்கும் வண்ணப்படங்களுடன். பாரதத்தின் பொக்கிஷமான இந்த இதிகாசத்தை எளிமையுடன் இனிமையுடன் நெஞ்சுநிறை பக்தியுடன் அர்ப்பணிக்கிறோம்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days