பதஞ்சலி யோக சூத்திரம்

Publisher:
Author:

230.00

பதஞ்சலி யோக சூத்திரம்

230.00

PATHANJALI YOGA SUTHIRAM

பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் முழுமையாக 4 பாதங்களும் 196 சூத்திரங்களும் தத்துவ விளக்கமும். பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் – ஆன்மிக வாழ்விற்கு மட்டுமல்ல உலகாயத வாழ்வுக்கும் சிறந்த முறையில் உதவுகிற ஒர் அருமையான சாதனம். அது ஒர் ஒளி நெறி. அதை நாம் சரியான விதத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்நூலை ஆசிரியர் வடிவமைத்துள்ளார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days