மார்கழி உற்சவம்

Publisher:
Author:

195.00

மார்கழி உற்சவம்

195.00

வண்ணங்களும் வாசனையுமாக ஒரு வானவில் இயற்கையில் இருக்குமேயானால், அது இவர் எழுத்து போல்தான் இருக்கும். இலகுவான விளக்கம். பொருத்தமான எடுத்துகாட்டுகள். மாளாக் காதல், தீரா பக்தி.. தேர்ந்த வாசகர்கள் வரவேற்கத் தகுதியான புத்தகம் இது.

– பேராசிரியர் ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன்
கல்வியாளர், பேச்சாளர், எழுத்தாளர்

 

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days